Muflon #49
O životinji
Naziv
Lama (Lama glama)
Podneblje
Peru, Bolivija, Argentina
Stanište
pustinje, planinske oblasti, umereno travnati predeli
Opis
Način života: formiraju grupe; borave na nadmorskim visinama između 2200 i 3800 metara, gde je vazduh veoma razređen; mogu brzo da se kreću, istovremeno podižući prednju i zadnju nogu sa iste strane tela, i da vrlo strmom stazom nose teret od pedesetak kilograma. Ishrana: trava, lišće. Visina: do 130 centimetara (greben). Težina: 120 –150 kilograma. Razmnožavanje: pare se tokom cele godine; graviditet traje oko godinu dana; ženka rađa jedno mlado, teško do 13 kilograma. Životni vek: 15–20 godina. Krv ovih životinja sadrži više crvenih krvnih zrnaca od krvi bilo kog drugog sisara.
Sledeća životinja
 • Pokušano je sa naseljavanjem nepalskog fazana na teritoriji Havaja. Ispostavilo se da je ova ptica veoma invazivna – ne samo da se brzo razmnožava i proširuje svoju teritoriju već doprinosi rasejavanju mnogih biljnih vrsta.
 • Iako su u stanju da nakratko polete, veći deo dana provode na tlu; spavaju u gnezdima koja svijaju na drveću.
 • Crveni kenguri su najveći torbari na svetu.
 • Kada se grupa nalazi na otvorenom prostoru, jedan član uvek drži stražu spreman da piskom upozori na opasnost.
 • Smatra se da su ljudi počeli da ih pripitomljavaju pre više od 3500 godina.
 • Dugo je vladalo mišljenje da su izumrli.
 • Vode poreklo od crnoglavih masnotrtičnih persijskih ovaca, koje su naseljene u Južnoafričkoj Republici 1971. godine.
 • Formiraju stada koja broje 10–30 članova; predvodnici su stariji mužjaci; najaktivniji su u sumrak i noću.
 • Ženke i mladi formiraju krda; mužjaci im se pridruže samo u jesen.
 • Najaktivniji su u sumrak.
 • Formiraju krda koja se sele s mesta na mesto.
 • Ženke se oglašavaju dubokim kratkim zvucima nalik na bubnjanje, a mužjaci šište i grokću.
 • Ženke sa mladima formiraju krda koja broje do 200 životinja.
 • Naduvavanjem "kese" na vratu pokazuju različita osećanja.
 • Ovo su najveće američke ptice.
 • Odličan je plivač i trkač.
 • Objekat za reptile.
 • Mogu da ostanu pod vodom do 20 minuta.
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda