Lučka foka #60
O životinji
Naziv
Lučka foka (Phoca vitulina)
Podneblje
severni deo Atlantika, Severno, Baltičko i Crno more
Stenište
obale mora, peščani sprudovi, stene, ostrva
Opis
Način života: okupljaju se u grupe; brzo plivaju, duboko rone i mogu da ostanu pod vodom do 20 minuta. Ishrana: riba. Dužina: 140–190 centimetara. Težina: 55–170 kilograma. Razmnožavanje: pare se od jula do oktobra; graviditet traje 9–11 meseci; u maju ili junu ženka rađa jedno mlado, teško do 10 kilograma, koje sisa oko šest nedelja, a osamostali se po isteku osme nedelje života. Životni vek: 15–20 godina. Foke su izuzetno oprezne životinje. Dok se veći deo grupe odmara na obali, nekoliko foka čuva stražu.
Sledeća životinja
 • Pokušano je sa naseljavanjem nepalskog fazana na teritoriji Havaja. Ispostavilo se da je ova ptica veoma invazivna – ne samo da se brzo razmnožava i proširuje svoju teritoriju već doprinosi rasejavanju mnogih biljnih vrsta.
 • Iako su u stanju da nakratko polete, veći deo dana provode na tlu; spavaju u gnezdima koja svijaju na drveću.
 • Crveni kenguri su najveći torbari na svetu.
 • Kada se grupa nalazi na otvorenom prostoru, jedan član uvek drži stražu spreman da piskom upozori na opasnost.
 • Smatra se da su ljudi počeli da ih pripitomljavaju pre više od 3500 godina.
 • Dugo je vladalo mišljenje da su izumrli.
 • Vode poreklo od crnoglavih masnotrtičnih persijskih ovaca, koje su naseljene u Južnoafričkoj Republici 1971. godine.
 • Formiraju stada koja broje 10–30 članova; predvodnici su stariji mužjaci; najaktivniji su u sumrak i noću.
 • Krv ovih životinja sadrži više crvenih krvnih zrnaca od krvi bilo kog drugog sisara.
 • Ženke i mladi formiraju krda; mužjaci im se pridruže samo u jesen.
 • Najaktivniji su u sumrak.
 • Formiraju krda koja se sele s mesta na mesto.
 • Ženke se oglašavaju dubokim kratkim zvucima nalik na bubnjanje, a mužjaci šište i grokću.
 • Ženke sa mladima formiraju krda koja broje do 200 životinja.
 • Naduvavanjem "kese" na vratu pokazuju različita osećanja.
 • Ovo su najveće američke ptice.
 • Odličan je plivač i trkač.
 • Objekat za reptile.
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda