Kuna zlatica #152
O životinji
Naziv
Kuna zlatica (Martes martes)
Podneblje
Evropa, zapadni i centralni deo Azije
Stanište
šume, moćvarni predeli, parkovi
Opis
Naćin života: sklone su usamljenićkom životu; borave na drveću, u napuštenim gnezdima ptica ili dupljama veverica; najćešće love noću Ishrana: mali sisari, gmizavci, ptice, insekti, voće, bobice. Dužina: 60–85 centimetara (sa repom). Težina: 0,5–1,5 kilograma. Razmnožavanje: pare se od juna do avgusta; graviditet traje 260–305 dana; ženka rađa 3–5 mladih, koji su po rođenju gluvi, slepi i bezubi; progledaju nakon 34–38 dana. Životni vek: u divljini 7–8 godina, u veštaćkim uslovima 15–17. Kuna se po drveću kreće veoma vešto i brzo, pa je u stanju da ulovi ćak i najspretniju vevericu.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda