Jak #55
O životinji
Naziv
Jak (Bos grunniens)
Podneblje
Tibet, Himalaji
Stanište
visoravni, surovi planinski predeli
Životni vek
oko 20 godina
Opis
Ženke sa mladima formiraju krda koja broje do 200 životinja. Odrasli mužjaci im se pridružuju u vreme parenja. Ostatak godine mužjaci provode u grupama sastavljenim od desetak članova ili usamljenički. Borave na nadmorskim visinama do 6000 metara. Postaju sposobni za razmnožavanje kad navrše šest godina. Graviditet traje 258 dana. Ženka u junu rađa jedno mlado, koje sisa dok ne navrši prvu godinu. Mlade ženke ostaju u krdu, a mužjaci ga napuštaju posle tri godine. Dužina rogova ženke jaka može da dosegne pola metra, a mužjaka i čitav metar. Smatra se da je jak prvi put pripitomljen pre oko 2000 godina.
Sledeća životinja
 • Pokušano je sa naseljavanjem nepalskog fazana na teritoriji Havaja. Ispostavilo se da je ova ptica veoma invazivna – ne samo da se brzo razmnožava i proširuje svoju teritoriju već doprinosi rasejavanju mnogih biljnih vrsta.
 • Iako su u stanju da nakratko polete, veći deo dana provode na tlu; spavaju u gnezdima koja svijaju na drveću.
 • Crveni kenguri su najveći torbari na svetu.
 • Kada se grupa nalazi na otvorenom prostoru, jedan član uvek drži stražu spreman da piskom upozori na opasnost.
 • Smatra se da su ljudi počeli da ih pripitomljavaju pre više od 3500 godina.
 • Dugo je vladalo mišljenje da su izumrli.
 • Vode poreklo od crnoglavih masnotrtičnih persijskih ovaca, koje su naseljene u Južnoafričkoj Republici 1971. godine.
 • Formiraju stada koja broje 10–30 članova; predvodnici su stariji mužjaci; najaktivniji su u sumrak i noću.
 • Krv ovih životinja sadrži više crvenih krvnih zrnaca od krvi bilo kog drugog sisara.
 • Ženke i mladi formiraju krda; mužjaci im se pridruže samo u jesen.
 • Najaktivniji su u sumrak.
 • Formiraju krda koja se sele s mesta na mesto.
 • Ženke se oglašavaju dubokim kratkim zvucima nalik na bubnjanje, a mužjaci šište i grokću.
 • Naduvavanjem "kese" na vratu pokazuju različita osećanja.
 • Ovo su najveće američke ptice.
 • Odličan je plivač i trkač.
 • Objekat za reptile.
 • Mogu da ostanu pod vodom do 20 minuta.
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda