Dorkas gazela #161
O životinji
Naziv
Dorkas gazela (Gazella dorcas)
Podneblje
sever Afrike i Izrael
Stanište
obodi pustinja, savane
Opis
Naćin života: živi uglavnom u parovima, a u naroćito pogodnim uslovima (obilje vode i vegetacije) formira stada od jednog mužjaka i nekoliko ženki sa mladima; aktivna je pretežno noću. Ishrana: korenje, žbunje, lišće. Dužina: do 1m. Visina (u leđima): do 60 cm. Razmnožavanje: posle 6 meseci trudnoće, rađa jedno mlado (ređe dvoje) i doji ga 3 meseca. Životni vek: preko 10 godina, u veštaćkim uslovima. Ova gazela može da provede ceo život a da ne pije vodu – svu potrebnu tećnost nalazi u biljkama kojima se hrani.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda