Bison #53
O životinji
Naziv
Američki bizon (Bison bison)
Podneblje
Severna Amerika
Stanište
danas samo rezervati
Opis
Način života: formiraju krda koja se sele s mesta na mesto; van sezone parenja ženke i mladi se najčešće izdvajaju u zasebnu grupu; pri trčanju postižu brzinu veću od 50 kilometara na sat. Ishrana: trava. Visina: do 200 centimetara (greben). Težina: 350–1000 kilograma. Razmnožavanje: tokom sezone parenja mužjaci se bore za prevlast u krdu; graviditet traje oko 270 dana; ženka rađa jedno tele. Životni vek: oko 20 godina. Početkom XIX veka bizona je u prerijama bilo na desetine miliona. Danas ih je, nažalost, ostalo toliko malo da im preti istrebljenje. Beli doseljenici su ih nemilice ubijali iz zabave, a profesionalni lovci zbog krzna i ukusnog jezika.
Sledeća životinja
 • Pokušano je sa naseljavanjem nepalskog fazana na teritoriji Havaja. Ispostavilo se da je ova ptica veoma invazivna – ne samo da se brzo razmnožava i proširuje svoju teritoriju već doprinosi rasejavanju mnogih biljnih vrsta.
 • Iako su u stanju da nakratko polete, veći deo dana provode na tlu; spavaju u gnezdima koja svijaju na drveću.
 • Crveni kenguri su najveći torbari na svetu.
 • Kada se grupa nalazi na otvorenom prostoru, jedan član uvek drži stražu spreman da piskom upozori na opasnost.
 • Smatra se da su ljudi počeli da ih pripitomljavaju pre više od 3500 godina.
 • Dugo je vladalo mišljenje da su izumrli.
 • Vode poreklo od crnoglavih masnotrtičnih persijskih ovaca, koje su naseljene u Južnoafričkoj Republici 1971. godine.
 • Formiraju stada koja broje 10–30 članova; predvodnici su stariji mužjaci; najaktivniji su u sumrak i noću.
 • Krv ovih životinja sadrži više crvenih krvnih zrnaca od krvi bilo kog drugog sisara.
 • Ženke i mladi formiraju krda; mužjaci im se pridruže samo u jesen.
 • Najaktivniji su u sumrak.
 • Ženke se oglašavaju dubokim kratkim zvucima nalik na bubnjanje, a mužjaci šište i grokću.
 • Ženke sa mladima formiraju krda koja broje do 200 životinja.
 • Naduvavanjem "kese" na vratu pokazuju različita osećanja.
 • Ovo su najveće američke ptice.
 • Odličan je plivač i trkač.
 • Objekat za reptile.
 • Mogu da ostanu pod vodom do 20 minuta.
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda