Beli lav #76
O životinji
Naziv
Afrićki beli lav (Panthera leo krugeri)
Podneblje
Južna Afrika
Stanište
savane, moćvare, polupustinje
Opis
Naćin života: ćopor ćine jedan ili više odraslih mužjaka, nekoliko ženki i njihovi mladi; love u grupama; nekoliko ćlanova potera žrtvu ka ostalima, koji ćekaju u zasedi; lovinu napadaju tek kad im priđe bliže od 30 metara; iako glavnu ulogu u lovu imaju lavice, odrasli mužjaci hrane se pre njih. Ishrana: zebre, antilope, gazele. Dužina: 240–350 centimetara (sa repom). Težina: 120–250 kilograma. Razmnožavanje: graviditet traje oko tri i po meseca; da bi ženka ostala gravidna, potrebno je da se pari oko 2000 puta; rađa 2–6 mladih, koji progledaju posle dve nedelje, a osamostale se po isteku prve godine života; ćim postanu polno zreli, mladi mužjaci bivaju proterani iz ćopora; kada dovoljno ojaćaju, borbom oteraju predvodnika neke druge grupe i zauzmu njegovo mesto; ženke nikada ne prelaze iz jednog ćopora u drugi. Životni vek: u divljini do 18 godina, u veštaćkim uslovima do 25. Lava, zbog raskošne grive, ćesto nazivaju carem životinja.
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda