Afrička vrana #23
O životinji
Naziv
Afrička vrana (Corvus albus)
Porodica
Corvidae
Podneblje
Afrika (južno od Sahare), arhipelazi Aldabra i Komoro, Madagaskar
Stanište
savana, ali se najčešće sreće u blizini gradova i sela
Opis
Način života: živi u parovima ili manjim grupama. Ishrana: insekti, gmizavci, beskičmenjaci, sitni sisari, jaja drugih ptica, voće. Visina: do 52 cm. Raspon krila: do 40 cm. Težina: do 500 gr. Razmnožavanje: ženka polaže 2-6 jaja; inkubacija traje do 19 dana; ptići napuštaju gnezdo kada navrše četrdesetak dana. Gnezda prave na visokim, usamljenim stablima. Životni vek: do 20 godina. Ova vrsta se prvi put u literatura spominje 1776 godine. Neki ornitolozi ovu vranu smatraju zapravo jednom vrstom malog gavrana – primećeno je da se razmnožava i uparivanjem sa Somalijskim patuqastim gavranom (engl. “Dnjarf Raven”) pri čemu dolazi do ukrštanja vrsta (hibridizacije).
Sledeća životinja
Zoološki vrt grada Beograda - Beo Zoo Vrt by Zoološki Vrt grada Beograda