AdresaMali Kalemegdan 8, 11000 Beograd

Dani evropske baštine

Od ove godine Zoološki vrt grada Beograda se priključio kulturno-turističkoj manifestaciji „Dani evropske baštine“.

evropska_kulturna_bastina_01

Ta manifestacija se, na evropskom nivou, obeležava zajedničkom temom „Kulturno nasleđe i zajednice“. Tema se zasniva na načelima Okvirne konvencije Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo, koja naglašava važnu ulogu koju imaju zajednice u upravljanju svojim kulturnim nasleđem i okruženjem, naglašavajući vrednost i potencijal kulturnog nasleđa kao resursa održivog razvoja i kvaliteta života. Ova tema je odabrana sa ciljem da se istakne značaj i rad zajednica – udruženja, porodica, grupa prijatelja i drugih koji upravljaju svojim kulturnim nasleđem i štite ga na brojne načine.
Na ovaj način će, podizanjem svesti o značaju sopstvenog okruženja i kulturnog nasleđa u njemu, i drugi biti inspirisani da se brinu o svom, a samim tim našem, zajedničkom nasleđu. Potencijal koji nudi kulturno nasleđe je ogroman i koristi svima.

evropska_kulturna_bastina_02

evropska_kulturna_bastina_03

evropska_kulturna_bastina_04